Op en mooie nazomerdag in september ging ik een eindje fietsen. Verkouden als ik was - en daardoor kortademig - deed ik het rustig aan. Mijn man fietste al een eindje voor mij uit. Ineens hoorde ik achter mij een ratelend geluid en terwijl ik omkeek werd ik ingehaald door een oudere dame op een fiets... en in een flits was ze me voorbij! Stomverbaasd was ik. Hoe kon dat nou? De dame zat er heel relaxed bij en ze reed mij toch met een redelijk vaartje voorbij. Ook mijn man haalde ze in een behoorlijk tempo in. Hij keek net zo verbaasd als ik.
Deze ontspannen dame reed dus op een elobike, een fiets met trapondersteuning. Je gaat op de fiets zitten en door het trappen gaat er een elektrisch motortje meelopen die het trappen ondersteunt. Als je stopt met trappen dan stopt het motortje ook. Je gaat niet echt veel harder dan wanneer je fietst zonder de hulpmotor maar het trapt wel veel gemakkelijker. Alsof je altijd wind mee hebt!

In Nederland kennen we de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) In die wet is bepaald, dat iedere eigenaar van een motorrijtuig verplicht is om voor dat motorrijtuig een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Een motorrijtuig is een voertuig, dat mechanisch of motorisch wordt voortbewogen, maar anders dan op rails. Een personenauto, een brommer, een snorfiets, een Spartamet en een vrachtauto zijn motorrijtuigen. Een trein en een tram dus niet.

De elobike wordt ook mechanisch voortbewogen en is derhalve ook een motorrijtuig. Van de elobike vond men echter dat deze fiets met trapondersteuning qua gevaar niet vergelijkbaar is met een motorrijtuig. Daarmee bedoelend dat je met een elobike niet veel meer schade kunt veroorzaken dan met een gewone fiets. Daarom is er in de wet bepaald, dat er voor eigenaren van een elobike géén verzekeringsplicht is. Voor alle duidelijkheid dus: een elobike is wel een  motorrijtuig maar volgens de WAM is de eigenaar niet verplicht om een WA-verzekering te sluiten.
Maar gelukkig hebben de meeste AVP verzekeraars op het moment van de WAM-bepaling over elobikes in hun voorwaarden opgenomen dat schade veroorzaakt met of door een elobike wel is meeverzekerd.Geen verzekeringsplicht dus, maar het kan en mag wel. Want veronderstel dat de dame die ons op haar elobike zo snel voorbij reed schade toebrengt met haar elobike aan iemand anders. Wie vergoedt dan de schade?

Als zij aansprakelijk is, dan moet zij de schade vergoeden aan degene die de schade lijdt. Heeft ze geen verzekering dan moet ze de schade zelf betalen. Op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is er standaard géén dekking voor schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen die harder kunnen dan 10 km per uur. De elobike is een motorrijtuig en kan harder dan 10 km per uur en dus is er op de AVP in principe geen dekking voor schade die met een elobike wordt veroorzaakt.

Dat is dus echt fietsen met de wind in de rug! `

info@vmp-advies.nl 

Advies Combinatie V M P - Schoolstraat 12 - 2151 AA - Nieuw-Vennep - Tel : 0252 -675 590 - Fax: 0252 - 67 63 58 - info@vmp-advies.nl